รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศ โรงพยาบาลสำโรง

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

                     ตามที่ ได้มีประกาศโรงพยาบาลสำโรง  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสำโรง กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 นั้น

                     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ดังนี้

                        เลขประจำตัวสอบ                      ชื่อ – สกุล

                                01                       นายอาทิตย์   หมายหมั้น

 

1.ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินไปรายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

2.แต่งกายชุดกีฬา หรือเสื้อยืด กางเกงวอร์มและใส่รองเท้าผ้าใบ

3. วัน เวลา สถานที่สอบ  5  มิถุนายน  2561  เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ   โรงพยาบาลสำโรง หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

วันที่ประกาศข่าว : 2018-06-04

ปรับปรุงล่าสุด : 2018-06-04

จำนวนการเข้าชม : 858