ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1แบบฟอร์มสรุป-ฉ.112017-02-28 13:07:27
2แบบฟอร์มขอไปราชการ_592016-08-16 08:18:12
3Template Powerpoint Samrong Hospital 622019-08-14 12:12:19
4มาตรฐานโรงพยาบาลบริการสุขภาพ HA2019-08-20 12:12:41
5แบบประเมินตนเองปี592017-10-31 13:15:58
6แบบบรรยายลักษณะงาน ฉ.11 (Job Description)2017-02-22 14:32:15
7Risk Profile รพ.สำโรง2023-02-28 12:59:26
8เอกสารแนวปฏิบัติงานเอดส์2019-08-08 09:45:10
9ใบขอรับเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 112017-02-22 14:36:07
10เอกสารการทำแผนพัฒนารายบุคคล2018-09-19 14:34:08
11เอกสารสำหรับ ขั้น 3 AS RS DSHA2022-01-26 12:17:23
12แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง_602016-11-01 15:27:28
13ไฟล์ส่งสรพ re acc ha 30พย 58ไฟล์2017-10-31 13:16:56
14เอกสาร ReAcc20182018-07-11 09:04:55