ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1เอกสารสำหรับ ขั้น 3 AS RS DSHA2022-01-26 12:17:23
2มาตรฐานโรงพยาบาลบริการสุขภาพ HA2019-08-20 12:12:41
3Template Powerpoint Samrong Hospital 622019-08-14 12:12:19
4เอกสารแนวปฏิบัติงานเอดส์2019-08-08 09:45:10
5เอกสารการทำแผนพัฒนารายบุคคล2018-09-19 14:34:08
6เอกสาร ReAcc20182018-07-11 09:04:55
7ไฟล์ส่งสรพ re acc ha 30พย 58ไฟล์2017-10-31 13:16:56
8แบบประเมินตนเองปี592017-10-31 13:15:58
9แบบฟอร์มสรุป-ฉ.112017-02-28 13:07:27
10ใบขอรับเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 112017-02-22 14:36:07
11แบบบรรยายลักษณะงาน ฉ.11 (Job Description)2017-02-22 14:32:15
12แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง_602016-11-01 15:27:28
13แบบฟอร์มขอไปราชการ_592016-08-16 08:18:12