ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1มาตรฐานโรงพยาบาลบริการสุขภาพ HA2019-08-20 12:12:41
2Template Powerpoint Samrong Hospital 622019-08-14 12:12:19
3เอกสารแนวปฏิบัติงานเอดส์2019-08-08 09:45:10
4เอกสารการทำแผนพัฒนารายบุคคล2018-09-19 14:34:08
5เอกสาร ReAcc20182018-07-11 09:04:55
6ไฟล์ส่งสรพ re acc ha 30พย 58ไฟล์2017-10-31 13:16:56
7แบบประเมินตนเองปี592017-10-31 13:15:58
8แบบฟอร์มสรุป-ฉ.112017-02-28 13:07:27
9ใบขอรับเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 112017-02-22 14:36:07
10แบบบรรยายลักษณะงาน ฉ.11 (Job Description)2017-02-22 14:32:15
11แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้าง_602016-11-01 15:27:28
12แบบฟอร์มขอไปราชการ_592016-08-16 08:18:12