เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2564
  1. MOIT13วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง64.pdf