เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565สขร.เดือนก.ย.65
  1. สขร.ก.ย.65.pdf