เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 25653. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมากหลักฐานประกาศ
  1. ภาพติดประกาศรอบที่1.pdf
2MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 25653. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมากภาพประกอบ
  1. ภาพติดประกาศรายชื่อรอบ1.pdf
3MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 25653. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมากภาพติดประกาศ
  1. ภาพติดประกาศรอบที่1.pdf
4MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ 25653. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมากหลักฐานการประกาศ
  1. รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ2.docx.pdf