045-303012

พิธียกเสาเอกเสาโทตึกแม่สุนีย์

คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี คุณสุระ ตริยางกูรศรีพร้อมครอบครัว คุณหมอสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำโรง และพนักงานในเครือบริษัทก้าวหน้า ร่วมพิธียกเสาเอก-โท อาคารผู้ป่วยนอก ” สุนีย์ ตริยางกูรศรี ” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566


Scroll to Top